قوانین سایت

بازدید کننده محترم : 
این سایت صرفا جهت معرفی اشخاص جهت نصب و راه اندازی کولرهای گازی در سطح استان مازندران می باشد
لازم به ذکر است این سایت هیچ گونه ضمانت و یا خدمات پس از نصب را بر عهده نداشته ودریافت هرگونه خدمات پس از نصب بر عهده سرویس کار ( نصب کننده کولر) می باشد.